Dokuz Eylül Üniversitesi E-Dergi Yayınları


Dokuz Eylül Üniversitesi E-Dergi Sistemine Hoşgeldiniz...

DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi

DERGİ HAKKINDA

FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ

Journal of Science and Engineering

ISSN: 1302-9304

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ

Yayım Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Prof. Dr. Ercüment YALÇIN

Yönetim Yeri

     Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

     Kaynaklar Yerleşkesi, Buca, 35160, İZMİR

Derginin Amacı ve Kapsamı

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi (FMD), fen ve mühendislik alanındaki gelişmeleri takip etmek, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak ve bu alanlarda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla yayımlanmaktadır. Derginin yazım dili Türkçe’ dir.

Fen ve Mühendislik Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi yayını olup 1999'dan bu yana yayın hayatındadır. Dergide fen ve mühendislik bilimlerinde yapılmış tüm özgün çalışmalara, eleştirel derlemelere, vaka sunumlarına, teknik notlara ve dergide yayımlanmış olan makalelere yönelik tartışmalara yer verilir. Bilimsel içeriğin doğru ve uygun olarak verilebilmesi için tüm yazılar, konusunda uzman en az iki adet hakeme değerlendirilmek üzere gönderilir. Değerlendirme süreci sonunda olumlu görülen makaleler en kısa sürede yayımlanmak üzere baskı sıralamasına alınır ve makale sahibine bildirilir. Fen ve Mühendislik Dergisi, yılda dört defa (Ocak, Mayıs ve Ekim) yayımlanmaktadır.

Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Dergi Listesi'nde taranmaktadır.

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

DERGİ HAKKINDA

Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu olarak 1944 yılında kurulan, 1969 yılında İTBF adını alan Fakültemiz, 1982'den itibaren Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adı altında faaliyetini sürdürmektedir. Fakülte Dergimiz de 1969 yılından itibaren "hakemli" olarak yayınlanmakta olup, sürekliliğini günümüze dek muhafaza etmiştir. 1983 yılından itibaren bugünkü adını (Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi) almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi özgün araştırma makaleleri yayınlayan ve yılda iki kez yayınlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Makalelerin değerlendirilmesinde "kör hakemlik" süreci işletilmekte ve en az iki hakem tarafından değerlendirme yapılmaktadır. Kapsam olarak, iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, çalışma ekonomisi, maliye ve uluslararası ilişkiler alanlarında gönderilecek makalelere açıktır. Ayrıca yukarıdaki alanlarla ilgili disiplinler arası (felsefe, sosyoloji, hukuk vb.) yazılar da değerlendirme sürecine alınır. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisine Türkçe veya İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinde katkıda bulunulabilir. Dergiye gönderilecek makalelerin "yazım kurallarına" uygun hazırlanmış olması, başka hiçbir yerde yayınlanmamış olması veya dergimize gönderildiği tarihte bir başka dergide hakem değerlendirme sürecinde olmaması gerekir. Hakem değerlendirme süreci sonunda yayına kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisine aittir. Dergide yayınlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarların olup, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisini bağlamaz. Dergide yer alan makalelerden kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir. Fakülte Dergimiz okuyucuların daha rahat erişimini sağlamak ve daha büyük bir okuyucu kitlesine ulaşmak için elektronik ortamda da yayınlanmaktadır. http://www.iibf.deu.edu.tr/dergi.php

DERGİ YAYIN KOMİSYONU

Derginin Sahibi Dokuz Eylül Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına Prof. Dr. Şenay ÜÇDOĞRUK

Dergi Yayın Komisyonu

Prof. Dr. Vedat PAZARLIOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nevzat ŞİMŞEK Yrd.Doç.Dr. Engin ÖZGÜL Ögr.Gör.Dr. Mehmet AKSARAYLI

Editör

Prof. Dr. Vedat PAZARLIOĞLU

Dergi Sekreteri

Dizgi

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Baskı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Matbaası

Tel: 4215590/273

Baskı Yeri: İzmir

D.E.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi bilimsel/özgün araştırma makaleleri yayınlayan ve yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir.Bu dergide yayınlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yayınlanan makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

İletişim Adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Dergi Editörü: Prof. Dr. Vedat PAZARLIOĞLU Dergi Yayın Komisyonu Başkanlığı Dokuz Eylül Üniversitesi

Tel: 0.232.420 41 80/2010-2025

Fax: 0.232.420 17 89

E-posta: iibfdergi@deu.edu.tr

İsteme Adresi: Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kitap Satış Bürosu 35160 Buca-İZMİR

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

DEÜ Hastane Arpa Boyu Bülteni

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Arpa Boyu Bülteni

Tarihçe

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 1978 yılında Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi adı altında kuruldu. 1982 yılına kadar önce Karşıyaka Devlet Hastanesi sonra İzmir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinde sağlık hizmeti sundu. 1982 yılında çıkan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde katılan fakültemiz, Ege Üniversitesi eski Eczacılık Fakültesi binaları tadil edilerek 1985 yılında 325 yatak kapasiteli Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi olarak hizmete geçici olarak sokuldu. Yine hastaların tek noktadan hizmet alıp, bürokratik işlemler ve sıra sorunlarını azaltacak bir sistem olan Biyokimya, Mikrobiyoloji, Hematoloji, Parazitoloji, Farmakoloji rutin tetkiklerinin yapıldığı Merkez Laboratuvarı 1998 Şubat ayında 4. Blok açılmıştır. 1998 Mayıs ayında ise Muzaffer Kayhan Onkoloji Hastanesi çalışmaya başlamıştır. Bu alan hastanemizin temel hedeflerinden olan Onkoloji hastaları için referans merkezi olma amacı yönünden önem taşımaktadır. Aralık 1998'de Hemodiyaliz ünitesinde yenileme çalışmaları yapılmış, fakat ideal koşulların sağlandığı yeni yerinde hizmete başlaması Ocak 2001 de gerçekleşmiştir. Aynı tarihte Koroner Anjiografi birimi yeni olanaklara kavuşup 5. Blokta göreve başlamıştır. Aynı yıl Eczane bu binada ideal şartlarda hizmete girmiştir. Hastanemiz bugün 925 yatak kapasiteli yeni klinikler binası, Çocuk Acil'i, Tüp Bebek Merkezi, Organ Nakil Merkezi, ileri teknolojiyle hizmet veren Radyoloji Bölümü, Türkiye'de ilk kez Acil Tıp ihtisası veren Acil Servisi, küçük ve kısa izlem gerektiren cerrahi uygulamaların gerçekleştirildiği Gündüz Hastanesi, Karşıyaka'daki hastalarımıza hizmet veren Karşıyaka Polikliniği, 34 poliklinik, özel katı, kafeteryaları ile ülkemize gurur verecek şekilde yapılandırılmıştır. Hasta birimlerinin bu çok yönlü çağdaş yapılanmasının alt yapı çalışmaları ile desteklenmesi sağlık hizmetlerinin önemli komponentidir. Bu ön planda hemen dikkat çekmeyen, ancak hizmet kalitesi için büyük önem taşıyan konuya yeterli kaynak aktarılması prensibi kurumumuzda ön plandaki yerini korumuştur. Bu amaçla son 10 yılda verimliliği de arttıracak adımlar atılmıştır. Örneğin Şubat 1996 da açılan Form ve Basım Evi'nin kurulması bunlar için yapılan harcamaları düşürmüştür. Çamaşırhane, Terzihane ve Merkezi Sterilizasyon üniteleri çağdaş donanımla 1998 de çalışmaya başlamıştır. Yemekhane ve Mutfak yenilenmiş ve hizmete girmiştir. Ayrıca hasta kayıt ve fatura bilgileri elektronik ortamda kaydedilmekte ve bu şekilde kullanılmaktadır. Hastanemiz bir diğer ilke Eylül 1998 de bir kamu hastanesinde Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarını başlatarak imza atmıştır. Sistem hastane gereksinimlerine uyarlanmış ve yönetim anlayışı olarak "Sürekli İyileştirme Projesi" başlığı ile yürütülmekte olup, farklı alanlarda iyileştirme çalışmaları sürmektedir. Bu sistemin en önemli getirisi süreçlerle yönetimin ön plana geçişidir. Ayrıca bu tarihte ilk stratejik planlama yapılmış ve uygun aralıklarla gözden geçirilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda hastanemiz belirlenmiş misyonu, vizyonu, hedefleri ve bu hedefleri gerçekleştirmek için hazırlanmış planı olan bir kurumdur. Dokuz Eylül Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin eğitim alanını karşılamak amacıyla kurulmuş bulunduğu Tıp Fakültesi, 1997 yılında aktif eğitime başlamıştır. Aktif eğitim, öğrencinin gereksinimleri doğrultusunda bilgiye ulaşarak kendisini geliştirmesi sistemine dayanır. Bu bağlamda klasik eğitimdeki ilk üç senede yer alan çok sayıdaki ders saati, yerini probleme dayalı öğrenme oturumlarına bırakmış, uygulama, mesleksel beceriler, alan çalışmaları, özel çalışma modülleri ile desteklenen eğitim sistemi, öğrencinin farklı kaynaklardan yararlanarak bilgisini geliştireceği serbest çalışma saatlerine önemli yer ayırmıştır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ POLİKLİNİK HİZMETLERİ

İnciraltı 35340 İzmir www.deu.edu.tr/hastane

Hastane Santral Telefonu: 0 (232) 4122222

Kadın Doğum Polikliniği haftalık randevulu sisteme geçmiştir. Her pazartesi poliklinik sekreterlikten dağıtılmaktadır. Göz Polikliniği haftalık randevulu sisteme geçmiştir. Her Cuma gündüz sekreterliğinden dağıtılmaktadır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği günlük randevulu sistemle çalışmaktadır.Her gün sabahtan poliklinik sekreterliğinden dağıtılmaktadır.

Birimler:

Acil Tıp Anabilim Dalı

Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Dermatoloji Anabilim Dalı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Nöroşirurji Anabilim Dalı (Beyin Cerrahisi) Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Patoloji Anabilim Dalı

Psikiyatri Anabilim Dalı

Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Radyodiagnostik Anabilim Dalı

Merkez Laboratuvarı

Editörler

SAHİBİ

DEÜ Hastanesi adına Başhekim Prof. Dr. İbrahim ASTARCIOĞLU

SORUMLU MÜDÜR Nalan ÜLKER

YAYIN KURULU VE EDİTÖRLER Can KARACA Erdem ÖZKARA Serhat ERBAYRAKTAR Can SEVİNÇ Oğuz KILINÇ Hülya DUMAN Mustafa ÇAKMAK Gamze ÇAPA KAYA Funda AKSU

Bize arpaboyu@deu.edu.tr`den ulaşabilirsiniz

İletişim için: Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

Nalan ÜLKER 4122354- 4122301

 

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Deü İşletme Fakültesi Dergisi

İFD (İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ) HAKKINDA

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ YAYINIDIR

İşletme Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir ve 2003 yılından itibaren TUBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler veri tabanında yer almaktadır.

AMACI
2000 yılından bu yana yayımlanmakta olan Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (IFD) iktisat, yönetim ve işletmecilik alanlarında özgün ve nitelikli bilgi üretimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır

KAPSAMI
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi işletme, iktisat, uluslararası ilişkiler, Avrupa Birliği siyaseti ve hukuku ve turizm işletmeciliği alanlarında bilimsel nitelikte metodolojik ve farklı bakış açıları sunan kuramsal nitelikteki özgün çalışmaları yayımlamaktadır. Bu çalışmaların yanısıra kitap eleştirileri, araştırma notları ve örnek olay çalışmalara da yer verilmektedir.

İşletme Fakültesi Dergisi aralık ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ ADINA SAHİBİ
Prof. Dr. Ceyhan Aldemir

KURUCU EDİTÖR
Prof.Dr.Mete Oktav

YAYIN KURULU

EDİTÖR
Yasemin Arbak

EDİTÖR YARDIMCILARI
Burcu Selin Yılmaz
Gonca Konyalı

ALAN EDİTÖRLERİ
Banu Durukan
İge Pırnar
Adnan Kasman
Nazım İrem

EDİTÖRLER KURULU
İkbal Aksulu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Ceyhan Aldemir (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Zeynep Aycan (Koç Üniversitesi)
Gül Bayraktaroğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Muzaffer Bodur (Boğaziçi Üniversitesi)
Nakiye Boyacıgiller (Sabancı Üniversitesi)
Tamer Çavuşgil (Michigan State University)
Mithat Çoruh (Başkent Üniversitesi)
Şayeste Daşer (Koç Üniversitesi)
Hulusi Demir (Eastern Mediterranean University)
Cemal Ekin (Providence University)
Ferda Erdem (Akdeniz Üniversitesi)
Erol Eren (Beykent Üniversitesi)
Hüsnü Erkan (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Orhan İçöz (Yaşar Üniversitesi)
Bohdan J. Jelinski (University of Gdansk)
Erdener Kaynak (Pennsylvania State University )
Tamer Koçel (İstanbul Kültür Üniversitesi)
Recep Kök (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Erol Manisalı (İstanbul Üniversitesi)
Mete Oktav (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Enver Özkalp (Anadolu Üniversitesi)
Ömür Timurcanday N. Özmen (Dokuz Eylül Üniversitesi)
İlker Parasız (Türkiye Merkez Bankası)
Cengiz Pınar (Yaşar Üniversitesi)
Selami Sargut (Başkent Üniversitesi)
Fulya Savranoğlu (Akdeniz Üniversitesi)
Mustafa Tanyeri (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Alaeddin Tileylioğlu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Alp Timur (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Selçuk Uslu (Başkent Üniversitesi)
Öcal Uslu (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Muzaffer Uysal (Virginia Tech University)
Turgut Var (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Erinç Yeldan (Bilkent Üniversitesi)
Cengiz Yılmaz (Celal Bayar Üniversitesi)
Cemal Yükselen (Mustafa Kemal Üniversitesi)

YAYIM HAZIRLAMA GRUBU
İlkim Özdikmenli
Ozan Alakavuklar
Selcen Kılıçaslan
Meltem Kolday

BİLGİ İÇİN
Burcu Selin Yılmaz
Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Kaynaklar Yerleşkesi 35160 Buca/İzmir.
Tel: 232 4128101-4128237
E-posta: selin.yilmaz@deu.edu.tr

Gonca Konyalı
Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Kaynaklar Yerleşkesi 35160 Buca/İzmir.
Tel: 232 4128101-4128212,
E-posta: gonca.konyali@deu.edu.tr

DERGİ YAZIŞMA ADRESİ
İşletme Fakültesi Dergisi Editörlüiğü
Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Kaynaklar Yerleşkesi 35160 Buca/İzmir.
Tel: 232 4128101 Fax: 0232 4535062
E-posta: ifede@deu.edu.tr,
http://web.deu.edu.tr/isletme/ifddergi/

Bu dergide yayınlanan çalışmaların bilim ve dil sorumluluğu yazarlara aittir. Yayınların tüm hakları Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesine aittir. Yazılı izin olmaksızın çoğaltılması, dağıtılması ve satılması yasaktır.
ISSN #: 1303-0027

Dergiyi Görüntüle | Son Sayı | Kayıt

Couldn't lock the file.